Medische ethiek en gezondheidsrecht in het Nederlands medisch onderwijs. I. Medische ethiek

Perspectief
HA.M.J. ten Have
F.C.B. van Wijmen
I. van der Ploeg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:414-8

Zie ook het artikel op bl. 418.

Inleiding

In opdracht van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) en op instigatie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) is een onderzoek uitgevoerd naar de feitelijke en gewenste inbreng van de vakgebieden medische ethiek en gezondheidsrecht in het medische opleidingscontinuüm.1 In recente overheidsnota's is gewezen op de wenselijkheid van scholing en nascholing in medische ethiek en gezondheidsrecht.2 In het Disciplineplan Geneeskunde wordt uitgesproken dat in de medische opleiding meer en op systematische wijze aandacht besteed moet worden aan deze vakgebieden.3 Ook de Commissie Keuzen in de Zorg doet de aanbeveling om in de opleiding meer aandacht te besteden aan de ethische en juridische aspecten van de zorgverlening.4 Ten slotte is tijdens de recente onderwijsvisitatie ook het onderwijs in deze vakgebieden getoetst.5

Ondanks uitspraken over de wenselijkheid is de feitelijke realisering van de…

Auteursinformatie

Katholieke Universiteit, vakgroep Ethiek, Filosofie en Geschiedenis van de Geneeskunde, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Prof.dr.H.A.M.J.ten Have, arts-filosoof.

Rijksuniversiteit Limburg, Maastricht.

Vakgroep Gezondheidsrecht: prof.dr.F.C.B.van Wijmen, gezondheidsjurist.

Vakgroep Gezondheidsethiek en Wijsbegeerte: drs.I.van der Ploeg, filosoof.

Contact prof.dr.H.A.M.J.ten Have

Ook interessant

Reacties