Test op humaan papillomavirus: voorlopig geen meerwaarde voor het al verbeterde bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker

Opinie
A.G.J.M. Hanselaar
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:1668-71
Abstract

Zie ook de artikelen op bl. 1664, 1671, 1675 en 1684.

In een serie van 3 artikelen in deze tijdschriftaflevering vragen Meijer, Nobbenhuis en wijlen Walboomers met hun medeauteurs aandacht voor de relatie tussen het humaan papillomavirus (HPV) en cervixcarcinoom.1-3 In de laatste jaren heeft deze onderzoeksgroep over dit onderwerp richtinggevend bijgedragen met talrijke publicaties. De vraag of in het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker de detectie van hoogrisico-HPV (hrHPV) nuttig kan zijn om overbehandeling van vrouwen te voorkomen, beantwoorden deze schrijvers positief. Dit lijkt enigszins voorbarig. Bezinning hierop, waarbij men ook rekening houdt met de gevolgen van de in de jaren negentig doorgevoerde herstructurering van het bevolkingsonderzoek, is op zijn plaats.

humane papillomavirus en cervixcarcinogenese

De 3 gepresenteerde artikelen dragen belangwekkende informatie aan over de rol van hrHPV bij de carcinogenese van de cervix. In het artikel van Walboomers et al. worden de moleculaire processen beschreven die…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St. Radboud, afd. Pathologie, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Dr.A.G.J.M.Hanselaar, patholoog.

Ook interessant

Reacties