Humaan papillomavirus en screening op baarmoederhalskanker: stand van zaken en mogelijkheden

Klinische praktijk
C.J.L.M. Meijer
L. Rozendaal
F.J. Voorhorst
R. Verheijen
Th.J.M. Helmerhorst
J.M.M. Walboomers†
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:1675-9
Abstract

Samenvatting

- Meer dan 99 van alle baarmoederhalscarcinomen bevat hoogrisico(hr)-HPV. Alleen een persisterende infectie met hrHPV van het cervixepitheel leidt uiteindelijk tot baarmoederhalskanker.

- Omdat het risico op baarmoederhalskanker voor de verschillende hrHPV-typen gelijk is, kan worden volstaan met HPV-tests die alle 14 oncogene HPV-typen in één keer aantonen.

- Een test op hrHPV is van belang bij vrouwen met licht afwijkende cytologische bevindingen en voor de follow-up van vrouwen die behandeld zijn voor cervicale intra-epitheliale neoplasie.

- Vanuit efficiëntieoverwegingen lijkt voor primaire screening op baarmoederhalskanker de combinatie van een hrHPV-test met het baarmoederhalsuitstrijkje momenteel de beste kansen te maken.

- Een definitief standpunt om HPV-tests voor primaire screening te gebruiken, kan pas ingenomen worden na het afronden van een momenteel lopend gerandomiseerd grootschalig onderzoek bij 44.000 vrouwen, waarbij screening door middel van een combinatie van uitstrijkje tezamen met een test op hrHPV vergeleken wordt met screening door middel van het klassieke cervixuitstrijkje.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

Afd. Pathologie: prof.dr.C.J.L.M.Meijer, klinisch patholoog; dr.L.Rozendaal, assistent-geneeskundige; prof.dr.J.M.M.Walboomers†, moleculair bioloog.

Afd. Gynaecologie en Verloskunde: dr.R.Verheijen, gynaecoloog.

Afd. Epidemiologie en Biostatistiek: dr.F.J.Voorhorst, arts-epidemioloog.

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, afd. Verloskunde en Vrouwenziekten, Rotterdam.

Prof.dr.Th.J.M.Helmerhorst, gynaecoloog.

Contact prof.dr.C.J.L.M.Meijer (cjlm.meijer@azvu.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties