Terugdringen van stagnerend arbeidsverzuim

Van belang in iedere spreekkamer
Commentaar
07-06-2016
Haije Wind, Wim Opstelten en Aart C. Hendriks

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Prof.dr. H. Wind, verzekeringsarts.

Nederlands Huisartsen Genootschap, afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap, Utrecht.

Dr. W. Opstelten, huisarts.

Universiteit Leiden.

Prof.mr.dr. A.C. Hendriks, jurist.

Contactpersoon: prof.dr. H. Wind (h.wind@amc.uva.nl).

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financi√ęle ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

AuteurBelangenverstrengeling
Haije WindICMJE-formulier
Wim OpsteltenICMJE-formulier
Aart C. HendriksICMJE-formulier