Tenminste 20 min bloot op de buik direct na de geboorte houdt verband met langer borstvoeden

Onderzoek
J.P. van Wouwe
K.C. Herschderfer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1609
Download PDF

Waartoe sommige verstoringen direct na de geboorte leiden, begrijpen wij nauwelijks. Wel weten wij dat de eerste uren na de geboorte de basis wordt gelegd voor de moeder-kindrelatie. Hierbij is direct contact met het lichaam van de moeder essentieel voor het gedrag en welbevinden van de pasgeborene. Bij de vrouw is deze ervaring bepalend voor de geschiktheid voor haar moederrol. Een pasgeborene leert te overleven en hij heeft daartoe het fysieke vermogen langs de buik van de moeder aan te hurken bij de borst, met de handen de borst te masseren, en zelf aan te leggen om te zuigen aan de tepel. Zonder direct contact met het moederlijk lichaam huilt een nieuwgeborene de ‘separation distress call’. Tijdens de bevalling en direct na de geboorte groeien ouders biologisch in hun rol. Onder optimaal biologische omstandigheden zijn ouders psychosociaal beter toegerust voor hun taak als opvoeder.

Aanraken is na de geboorte een krachtige prikkel waardoor de aanpassing van het kind aan de buitenbaarmoederlijke omgeving beter slaagt. Daarom is het een eenvoudige en effectieve methode om pasgeborenen na de geboorte bij moeder op de buik te leggen. Het huid-op-huidcontact is dan zo groot mogelijk. Het kind wordt comfortabel getroost. Heeft het zin hiervoor extra tijd te nemen? Ja. Uit een prospectieve Poolse studie bleek een gunstige relatie met borstvoeding geven als pasgeborenen langer dan 20 min bloot op de moeder liggen.1 De auteurs volgden 1250 Poolse kinderen tot de leeftijd van 3 jaar. De vrouwen bleken langer door te gaan met (exclusief) borstvoeding. Naast de opleiding van moeder bleek de duur van het huid-op-huidcontact direct na de geboorte een onafhankelijke factor voor de duur van de borstvoeding. Deze studie sluit aan bij eerder onderzoek.2

Meer dan 95 van de kinderen in de wereld wordt aanvankelijk met moedermelk gevoed. In Polen bleek dat in 1995 94,8; in Nederland zijn wij blij met de recente stijging tot 80. De WHO lanceerde in Nederland de campagne ‘Borstvoeding de beste start’. Doel is alle zuigelingen tenminste 6 maanden aan de borst te krijgen. Dat lukt ten dele. Mogelijk dat een eenvoudige en goedkope maatregel als langer huid-op-huidcontact direct na de geboorte hieraan verder kan bijdragen. Zowel de gezondheidseffecten voor moeder en kind als de economische voordelen voor de maatschappij staan buiten kijf.

Literatuur
  1. Mikiel-Kostyra K, Mazur J, Boltruszko I. Effect of earlyskin-to-skin contact after delivery on duration of breastfeeding: aprospective cohort study. Acta Paediatr 2002;91:1301-6.

  2. Anderson GC, Moore E, Hepworth J, Bergman N. Earlyskin-to-skin contact for mothers and their healthy newborn infantsCochrane review. The Cochrane Library. Issue 2. Oxford;2003.

Gerelateerde artikelen

Reacties