De huid-op-huidsectio: betere patiëntenzorg

Een pasgeboren kind wordt op de borst van de moeder gelegd.
Judith L.F. ten Berge
David P. van der Ham
Janna M. Munster
Hans D. de Boer
Hannah D. Buiter
Fleurisca J. Korteweg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6715
Abstract

Hoe staat het met de nieuwe technieken die een aantal jaren geleden in het NTvG werden beschreven? Behoren zij inmiddels tot de gangbare medische praktijk of is het enthousiasme getemperd?

Samenvatting

Vijf jaar geleden beschreven we de huid-op-huidsectio, een procedure waarbij ouderparticipatie, langzame geboorte van het kind en huid-op-huidcontact centraal staan. Inmiddels is uit meerdere onderzoeken gebleken dat deze procedure positieve uitkomsten heeft voor zowel kind als ouders, zolang er aandacht blijft voor goede warmteregulatie van het kind. Dit zou moeten leiden tot een kostenreductie die opweegt tegen de toename in verpleegkundige personeelskosten bij deze procedure. De kosteneffectiviteit is echter nog niet beschreven. Opvallend is dat de lokale beschikbaarheid van de huid-op-huidsectio in Nederland nog sterk wisselt, evenals de uitvoering; vaak liggen logistieke redenen hieraan ten grondslag. In de afgelopen jaren is het protocol verder geoptimaliseerd. Ons inziens is de huid-op-huidsectio – als de foetale en maternale conditie dit toelaten – betere zorg voor kind en ouders en deze procedure zou dus overal beschikbaar moeten zijn.

Auteursinformatie

Martini Ziekenhuis, Groningen. Afd. Gynaecologie en Verloskunde: drs. J.L.F. ten Berge, aios gynaecologie (thans: gynaecoloog, Wilhelmina Ziekenhuis, Assen); dr. D.P. van der Ham, dr. J.M. Munster en dr. F.J. Korteweg, gynaecologen; afd. Anesthesiologie: dr. H.D. de Boer, anesthesioloog; afd. Neonatologie: drs. H.D. Buiter, kinderarts.

Contact J.L.F. ten Berge (judith.tenberge@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Judith L.F. ten Berge ICMJE-formulier
David P. van der Ham ICMJE-formulier
Janna M. Munster ICMJE-formulier
Hans D. de Boer ICMJE-formulier
Hannah D. Buiter ICMJE-formulier
Fleurisca J. Korteweg ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties