Huid-op-huidsectio: hype of betere patiëntenzorg?

Klinische praktijk
Fleurisca J. Korteweg
Hans D. de Boer
J. Marinus van der Ploeg
Hannah D. Buiter
David P. van der Ham
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D582
Abstract

Bijdragen in de rubriek ‘Nieuwe technieken’ gaan over technische mogelijkheden binnen de geneeskunde die nieuw zijn, zodat er nog niet veel bewijs is, maar waarbij de beschikbare feiten toch zo interessant zijn, dat lezers de informatie nuttig zullen vinden. Of de beschreven technieken na verder onderzoek uiteindelijk tot de gangbare medische praktijk zullen gaan behoren, zal moeten blijken.

Samenvatting

Wereldwijd is de sectio caesarea de meest toegepaste chirurgische interventie, waarbij de verschillen in operatietechniek slechts gering zijn. Sinds enkele jaren is de ‘huid-op-huidsectio’ (ook wel ‘natuurlijke’ of ‘gentle’ sectio genoemd) in opkomst. Hierbij staan ouderparticipatie, langzame ontwikkeling van de baby en direct huid-op-huidcontact centraal. Een groot deel van de Nederlandse ziekenhuizen biedt inmiddels een vorm van huid-op-huidsectio aan; wel zijn er lokale verschillen in de beschikbaarheid en uitvoering van de procedure. Sinds 2011 is de huid-op-huidsectio (electief en spoed, 24/7) de standaard in het Martini Ziekenhuis in Groningen. In dit artikel beschrijven we de werkwijze en onze retrospectieve onderzoeksgegevens, waaruit blijkt dat deze procedure niet leidt tot meer complicaties bij moeder of kind.

Auteursinformatie

Martini Ziekenhuis, Groningen.

Afd. Obstetrie en Gynaecologie: dr. F.J. Korteweg, drs. J.M. van der Ploeg en dr. D.P. van der Ham, gynaecologen.

Afd. Anesthesiologie en Pijngeneeskunde: dr. H.D. de Boer, anesthesioloog-pijnspecialist.

Afd. Kindergeneeskunde: drs. H.D. Buiter, kinderarts-neonatoloog.

Contact dr. F.J. Korteweg (f.j.korteweg@mzh.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Fleurisca J. Korteweg ICMJE-formulier
Hans D. de Boer ICMJE-formulier
J. Marinus van der Ploeg Niet beschikbaar
Hannah D. Buiter ICMJE-formulier
David P. van der Ham ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties