Tekortschietende gezondheidszorg voor diabetespatiënten met voetproblemen

Opinie
N.C. Schaper
P.J.E.H.M. Kitslaar
A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:548-50

Zie ook de artikelen op bl. 551, 557, 565 en 569.

Ondanks alle nieuwe ontwikkelingen in preventie en behandeling van diabetes mellitus, is de diabetische voet met zijn gevolgen nog onveranderd een groot gezondheidszorgsprobleem. De in dit nummer van het Tijdschrift opgenomen artikelen over de diabetische voet zijn in dezen illustratief. Bij gelijk blijven van de huidige situatie zullen de komende jaren, door de vergrijzing van de Nederlandse bevolking en de toenemende prevalentie van diabetes mellitus, de morbiditeit en de sterfte veroorzaakt door voetproblemen sterk stijgen. In de V.S. heeft ongeveer 50 van de patiënten die een voetamputatie om een andere reden dan trauma ondergaan, diabetes mellitus.1 Het merendeel van deze amputaties wordt verricht bij patiënten ouder dan 65 jaar.2 De prognose van deze diabetespatiënten is somber; binnen 3 jaar ondergaat 30-50 een amputatie aan de contralaterale zijde en de overlevingskans is 3 jaar na amputie ongeveer…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht.

Afd. Interne Geneeskunde: dr.N.C.Schaper en prof.dr.A.C.Nieuwenhuijzen Kruseman, internisten.

Afd. Heelkunde: prof.dr.P.J.E.H.M.Kitslaar, chirurg.

Contact dr.N.C.Schaper

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties