Het diabetisch voetulcus: nieuwe ontwikkelingen in de behandeling

Klinische praktijk
K. Bakker
N.C. Schaper
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:409-12
Abstract

Samenvatting

- Diabetische voetulcera komen veel voor: in Nederland hebben 12.000 diabetespatiënten een voetulcus.

- De ulcera zijn multifactorieel van oorzaak: polyneuropathie, biomechanische overbelasting, insufficiënt schoeisel, infectie en in mindere mate ischemie spelen de belangrijkste rol.

- De behandeling is gericht op maximale drukontlasting, intensieve wondverzorging, bestrijding van infectie, herstel van de circulatie bij ischemie, optimale diabetesregulatie, behandeling van de comorbiditeit en patiëntvoorlichting

- De wondgenezing verloopt traag.

- Verschillende factoren zijn waarschijnlijk verantwoordelijk voor de trage wondgenezing, zoals deficiënties in lokale groeifactoren, afwijkingen in de extracellulaire matrix, verminderde fibroblastfunctie, afgenomen antimicrobiële activiteit van de leukocyten en stoornissen in de macro- en microcirculatie

- Recentelijk werden nieuwe behandelingsmethoden voor de wondgenezing ontwikkeld zoals applicatie van lokale groeifactoren, het gebruik van extracellulaire matrixproducten, dermis verkregen uit gecultiveerde humane cellulaire elementen, granulocyt-koloniestimulerende factor en het gebruik van hyperbare zuurstoftherapie.

- Recombinante ‘platelet-derived’ groeifactor (becaplermine) is vanwege de snellere wondgenezing voor patiënten met een langer bestaand neuropathisch ulcus onlangs in Nederland goedgekeurd.

Auteursinformatie

Spaarne Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Postbus 354, 2100 AJ Heemstede.

Dr.K.Bakker, internist-endocrinoloog.

Academisch Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde/Endocrinologie, Maastricht.

Dr.N.C.Schaper, internist-endocrinoloog.

Zie ook de artikelen op en

Contact dr.K.Bakker

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties