Diabetische voet: nieuwe inzichten in pathofysiologie en behandeling

Klinische praktijk
T.T. van Sloten
S.A.H. Friederichs
M.S.P. Huijberts
N.C. Schaper
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:2400-5
Abstract

Samenvatting

- Een voetulcus is een lastig te behandelen complicatie bij mensen met diabetes mellitus. Zowel clinici als wetenschappers hebben de laatste jaren meer belangstelling voor deze aandoening.

- Bij het ontstaan en de instandhouding van een diabetisch voetulcus zijn meerdere factoren betrokken: polyneuropathie, mechanische overbelasting, perifeer arterieel vaatlijden en infectie.

- Hoekstenen van de behandeling zijn: drukontlasting, herstel van de perfusie van de voet, behandeling van de infectie, wondverzorging, optimale glucoseregulatie en educatie.

- Nieuwe effectieve behandelmethoden zijn beschikbaar gekomen, zoals een niet-afneembaar gipsverband dat gemodelleerd is naar de vorm van de voet (‘total contact cast’), endovasculaire revascularisatieprocedures in het onderbeen en topicale applicatie van negatieve druk.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:2400-5

Auteursinformatie

Maastricht Universitair Medisch Centrum, afd. Interne Geneeskunde, onderafd. Endocrinologie, P.Debyelaan 25, 6229 HX Maastricht.

Hr.drs.T.T.van Sloten en hr.drs.S.A.H.Friederichs, coassistenten; mw.dr.M.S.P.Huijberts en hr.prof.dr.N.C.Schaper, internisten-endocrinologen.

Contact hr.drs.T.T.van Sloten (t.vansloten@student.unimaas.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties