De diabetische voet vereist multidisciplinaire aanpak

Klinische praktijk
J.G. (Sjef) van Baal
Wouter B. aan de Stegge
Nicolaas C. Schaper
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1755
Abstract

Dames en Heren,

Een voetulcus behoort tot de meest gevreesde complicaties van diabetes mellitus. Dit ulcus wordt veroorzaakt door een samenspel van factoren als polyneuropathie, trauma, standsafwijkingen van de voet, verminderde mobiliteit van de voetgewrichten en slecht passend schoeisel.1 Ongeveer de helft van de diabetespatiënten heeft perifeer arterieel vaatlijden, waardoor een schijnbaar eenvoudig wondje slecht geneest. Als er dan ook nog een infectie optreedt, gaat vaak veel weefsel verloren. Bijna een kwart van alle patiënten die worden behandeld in een diabetisch voetcentrum, verliest uiteindelijk een deel van de voet of zelfs een onderbeen.2 Multidisciplinaire behandeling voorkomt 50-85% van deze amputaties.3 De volgende casussen illustreren dat er echter nog ruimte is voor verbetering. De onlangs verschenen nieuwe richtlijn ‘Diabetische voet’ biedt hiervoor meerdere handvatten.4

Patiënt A, een 66-jarige man, werd door de huisarts naar de SEH verwezen wegens een blauwe, pijnloze verkleuring van zijn linker voorvoet. Een…

Auteursinformatie

Ziekenhuisgroep Twente, afd. Heelkunde, Almelo/Hengelo.

Dr. J.G. van Baal, vaatchirurg; drs. W.B. aan de Stegge, aios heelkunde.

MUMC+, afd. Interne Geneeskunde, Maastricht.

Prof.dr. N.C. Schaper, internist-endocrinoloog.

Contact drs. W.B. aan de Stegge (w.adstegge@zgt.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Jan Dening, aios radiologie, Ziekenhuisgroep Twente, Almelo, beoordeelde de radiologische beelden.

Auteur Belangenverstrengeling
J.G. (Sjef) van Baal ICMJE-formulier
Wouter B. aan de Stegge ICMJE-formulier
Nicolaas C. Schaper ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties