Toepassing van groeifactoren bij wondgenezing: fictie of realiteit?

Klinische praktijk
R.P. Dutrieux
C.J.W. van Ginkel
W. Westerhof
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:1870-2

Zie ook het artikel op bl. 1873.

Inleiding

In 1962 extraheerden Cohen en Taylor uit muizespeekselklieren een polypeptide van 6000 D dat in staat bleek proliferatie en differentiatie van keratinocyten te bevorderen.1 Zij noemden deze stof ‘epidermal growth factor’ (EGF). Sindsdien is de kennis over EGF en soortgelijke groeifactoren sterk toegenomen. Bekend is inmiddels dat deze stoffen van belang zijn bij de fysiologische wondgenezing. De laatste jaren zijn deze factoren, met name de humane groeifactoren, met behulp van DNA-recombinant-methoden op ruime schaal beschikbaar gekomen. Wellicht kan lokale of algemene applicatie van deze factoren tot versnelde genezing leiden van pathologische wonden, zoals ulcera cruris en ulcera bij decubitus en diabetes mellitus, en van fysiologische wonden na operatie of trauma, met alle economische en psychologische voordelen van dien.

Groeifactoren

Polypeptide groeifactoren

Van epidermal growth factor werd in 1972 de exacte aminozuurvolgorde bepaald.2 Later bleken verschillende stoffen zowel qua structuur als…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Dermatologie, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

R.P.Dutrieux, assistent-geneeskundige; dr.C.J.W.van Ginkel, dermatoloog en chemicus; dr.W.Westerhof, dermatoloog.

Contact dr.W.Westerhof

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties