Inzichten in pathogenese en nieuwe behandelmogelijkheden

Fibroserende aandoeningen

Klinische praktijk
Virgil A.S.H. Dalm
Willem A. Dik
Hok B. Thio
Bernt van den Blink
P. Martin van Hagen
Paul L.A. van Daele
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8345
Abstract

Samenvatting

  • Fibrose is een van de belangrijkste oorzaken van morbiditeit en mortaliteit in de westerse wereld.
  • Deze aandoening wordt gekenmerkt door een abnormale en verhoogde proliferatiesnelheid van fibroblasten en door een overmatige afzetting van bindweefsel. De belangrijkste speler in fibrose is de myofibroblast.
  • Fibrose leidt tot het verlies van de orgaanstructuur en uiteindelijk tot afname van de orgaanfunctie.
  • Er zijn tot op heden nauwelijks effectieve therapeutische opties voor de behandeling van patiënten met fibrose.
  • Pirfenidon grijpt aan op de myofibroblast en is effectief bij patiënten met idiopathische pulmonale fibrose. Tyrosinekinaseremmers zijn effectief bij de behandeling van patiënten met sommige vormen van systemische sclerose.
  • We beschrijven verschillende nieuwe therapeutische doelwitten (‘targets’), zoals transformerende groeifactor-β, ‘platelet-derived growth factor’, interleukine-13, lysyloxidase-2 en macrofaag-fibroblastinteracties. Deze worden momenteel in preklinische en klinische studies onderzocht.
Auteursinformatie

Erasmus MC, Rotterdam.

Afd. Inwendige geneeskunde: dr. V.A.S.H. Dalm, prof.dr. P.M. van Hagen, dr. P.L.A. van Daele, internisten-klinisch immunologen (allen tevens: Erasmus MC, afd. Immunologie).

Afd. Immunologie: dr. W.A. Dik, medisch immunoloog.

Afd. Dermatologie: dr. H.B. Thio, dermatoloog.

Afd. Longziekten: dr. B. van den Blink, longarts.

Contact dr. V.A.S.H. Dalm (v.dalm@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Virgil A.S.H. Dalm ICMJE-formulier
Willem A. Dik ICMJE-formulier
Hok B. Thio ICMJE-formulier
Bernt van den Blink ICMJE-formulier
P. Martin van Hagen ICMJE-formulier
Paul L.A. van Daele ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties