Idiopathische pulmonale fibrose: nieuwe inzichten

Klinische praktijk
Jitske W. Kraan
Bernt van den Blink
Leon M. van den Toorn
Paul Bresser
Frouke T. van Beek
Jan C. Grutters
Marlies S. Wijsenbeek
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8148
Abstract

Samenvatting

  • Idiopathische pulmonale fibrose (IPF) is een chronische en progressieve longziekte zonder duidelijke oorzaak.
  • De prognose van IPF is slecht met een gemiddelde levensverwachting van 2-5 jaar na het stellen van diagnose.
  • Het diagnostisch proces is vaak complex en multidisciplinaire samenwerking is hierbij essentieel.
  • Tot op heden bestaat er geen genezende therapie, behalve longtransplantatie.
  • Nieuwe inzichten in de pathogenese hebben tot veranderingen in de standaardtherapie geleid.
  • Daarnaast zijn er sinds kort nieuwe geneesmiddelen die bewezen hebben de achteruitgang in longfunctie aanzienlijk te vertragen en de overleving te verbeteren.
Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Longziekten, Rotterdam.

Drs. J.W. Kraan, arts-onderzoeker (thans: huisarts in opleiding, VUmc, Amsterdam); dr. B. van den Blink, dr. L.M. van den Toorn en dr. M.S. Wijsenbeek, longartsen.

OLVG, afd. Longziekten, Amsterdam.

Dr. P. Bresser, longarts.

St. Antonius Ziekenhuis, afd. Longziekten, Nieuwegein.

Drs. F.T. van Beek, longarts; prof.dr. J.C. Grutters, longarts (tevens: UMC Utrecht, divisie Hart en longen, Utrecht).

Contact dr. M.S. Wijsenbeek (m.wijsenbeek-lourens@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Jitske W. Kraan ICMJE-formulier
Bernt van den Blink ICMJE-formulier
Leon M. van den Toorn ICMJE-formulier
Paul Bresser ICMJE-formulier
Frouke T. van Beek ICMJE-formulier
Jan C. Grutters ICMJE-formulier
Marlies S. Wijsenbeek ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties