Tandheelkundige implantaten: een beter houvast van een kunstgebit

Klinische praktijk
G.M. Raghoebar
A. Vissink
R.H.K. Batenburg
H.J.A. Meijer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2713-6
Abstract

Dames en Heren,

Ongeveer eenvijfde deel van de Nederlanders die ouder zijn dan 16 jaar draagt een volledige gebitsprothese.1 Naar schatting 10-30 van hen is niet tevreden over deze gebitsprothese.23 De voornaamste klachten zijn het loszitten van veelal de onderprothese, pijn bij het dragen van de gebitsprothese en er moeilijk mee kunnen eten en praten. Ook klagen velen over het esthetische aspect, vooral over een ingevallen gelaat en een insufficiënte lipsluiting. Deze klachten kunnen leiden tot een algemeen gevoel van ontevredenheid.

Veel van de genoemde klachten vloeien voort uit een onvoldoende houvast en stabiliteit van met name de onderprothese. De belangrijkste oorzaak hiervoor is resorptie van de onderkaak en in mindere mate ook van de bovenkaak dat volgt op het verlies (extractie) van de gebitselementen.4 Het directe gevolg van dit continue verlies aan kaakbot is het steeds verder afnemen van het dragende oppervlak voor de gebitsprothese…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Afd. Mondziekten, Kaakchirurgie en Bijzondere Tandheelkunde, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

Dr.G.M.Raghoebar, dr.A.Vissink en dr.R.H.K.Batenburg, kaakchirurgen; dr.H.J.A.Meijer, maxillofaciaal prothetist.

Contact dr.G.M.Raghoebar

Ook interessant

Reacties