Een oplossing voor verloren gebitselementen

Tandheelkundige implantaten

Klinische praktijk
Gerry M. Raghoebar
Henny J.A. Meijer
Marco S. Cune
Arjan Vissink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6552
Abstract

Samenvatting

  • Tandheelkundige implantaten zijn een oplossing voor problemen met houvast van een gebitsprothese.

  • Als een patiënt onvoldoende botvolume heeft om een implantaat betrouwbaar te kunnen plaatsen, moet het kaakbot worden gereconstrueerd met autoloog donorbot.

  • Plaatsing van implantaten op de gewenste positie, omringd door voldoende bot en tandvlees, vormt de waarborg voor een esthetisch fraai resultaat.

  • Na de behandeling treedt nauwelijks verlies van implantaten op; de kans op verlies van implantaten is het grootst bij rokers en patiënten met parodontitis.

  • Adequate implantaatplanning en preventie van peri-implantaire infecties vormen de sleutel tot succes van deze behandeling.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen.

Afd. Orale Functieleer en Biomaterialen/Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde: prof.dr. M.S. Cune, tandarts.

Contact prof.dr. G.M. Raghoebar (g.m.raghoebar@umcg.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: belangenverklaringen van de auteurs zijn beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A6552; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 15 augustus 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Gerry M. Raghoebar ICMJE-formulier
Henny J.A. Meijer ICMJE-formulier
Marco S. Cune ICMJE-formulier
Arjan Vissink ICMJE-formulier
De impact van tandheelkundige implantaten
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties