De impact van tandheelkundige implantaten

Opinie
Gert J. Meijer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A7039
Abstract

Het artikel over tandheelkundige implantaten elders in dit tijdschrift zet de feiten keurig op een rij (A6552). De relevantie van tandheelkundige implantaten blijft daarin echter onderbelicht: waarom is deze techniek geïntroduceerd? Om dit te verduidelijken licht ik hier het belang van het natuurlijk gebit toe en zet ik de geschiedenis van tandheelkundige implantaten in een historisch perspectief.

Verlies van gebitselementen leidt tot een verminderde mondfunctie en een afname in levenskwaliteit.1 Bepalend hierbij is wáár het verloren element zich in de tandboog bevindt. Zo wordt door het verlies van kiezen het kauwvermogen gereduceerd, waardoor de betrokken persoon bepaalde soorten voedsel gaat vermijden. Ontbrekende voortanden leiden tot spraakproblemen en schaamte. Ook het áántal verloren gebitselementen is van grote invloed. Bij aanwezigheid van minder dan 17 gebitselementen daalt de levenskwaliteit sterk.1 Het hebben van minder dan 9 gebitselementen heeft zelfs een grotere impact op de levenskwaliteit dan het hebben van kanker…

Auteursinformatie

Radboud universitair medisch centrum, afd. Tandheelkunde, Nijmegen.

Contact Prof.dr. G.J. Meijer, kaakchirurg-implantoloog (tevens: afd. Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie) (Gert.Meijer@radboudumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 9 november 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Gert J. Meijer ICMJE-formulier
Tandheelkundige implantaten

Ook interessant

Reacties