Systematische reviews, een update

Klinische praktijk
Rob J.P.M. Scholten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B301
Abstract

Samenvatting

  • Systematische reviews hebben bijgedragen aan belangrijke veranderingen in de geneeskundige praktijk en aan het bepalen van de onderzoekagenda.

  • Systematische reviews dienen een verplicht onderdeel te zijn van de onderbouwing van subsidieaanvragen.

  • Verplichte registratie van wetenschappelijk onderzoek voordat het wordt uitgevoerd en verplichte publicatie van onderzoeksresultaten zullen de selectieve publicatie van onderzoek doen verminderen en daarmee de bruikbaarheid van systematische reviews verhogen.

  • Uitkomstmaten zouden meer gestandaardiseerd moeten worden en onderzoekers zouden hun eigen onderzoekresultaten beschikbaar moeten stellen in gezamenlijke databases om te komen tot validere samenvattingen van de evidence die geproduceerd wordt.

Auteursinformatie

Dutch Cochrane Centre, Amsterdam.

Contact Dr. R.J.P.M. Scholten, klinisch epidemioloog (tevens: Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Klinische Epidemiologie, Biostatistiek en Bioinformatica, Amsterdam) (r.j.scholten@amc.nl)

Verantwoording

De in dit artikel uitgedragen meningen zijn die van de auteur en worden niet noodzakelijkerwijze onderschreven door The Cochrane Collaboration.
Dr. L. Hooft, epidemioloog, beoordeelde eerdere versies van het manuscript.
Belangenconflict: de auteur is directeur van het Dutch Cochrane Centre en lid van The Cochrane Collaboration Steering Group. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 3 november 2008

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties