Het gevaar van ongepubliceerde onderzoeksresultaten

Stand van zaken
29-04-2014
Daniël A. Korevaar en Lotty Hooft
  • Ongepubliceerde en selectief gepubliceerde onderzoeksresultaten kunnen leiden tot een vertekening van de effectiviteit en het bijwerkingenprofiel van interventies. Dit brengt de patiëntveiligheid in gevaar en zorgt voor onnodige kosten.

  • Over 25-50% van de klinische trials verschijnt geen publicatie.

  • In het onderzoeksprotocol geregistreerde primaire uitkomstmaten verschillen vaak van die in de uiteindelijke publicatie.

  • Positieve onderzoeksresultaten hebben bijna 3 keer zoveel kans op publicatie als negatieve resultaten.

  • Het hebben van een commerciële sponsor is sterk gerelateerd aan het publiceren van resultaten die de belangen van die sponsor behartigen, maar ook veel niet-commercieel gefinancierde trials worden niet of selectief gepubliceerd.

  • Bestaande oplossingen, zoals de verplichting tot prospectieve registratie van studieprotocollen en het verplicht publiceren van onderzoeksresultaten binnen 1 jaar na het voltooien van de studie, zullen alleen succesvol worden als men strenger gaat toegezien op de naleving hiervan.