Een nationaal prospectief trialregister voor gerandomiseerde en gecontroleerde trials; ethisch en praktisch noodzakelijk

Klinische praktijk
L. Hooft
W.J.J. Assendelft
H.L. Hoeksema
R.J.M.P. Scholten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:1866-9
Abstract

Samenvatting

- De besluitvorming rond behandeling van patiënten is regelmatig gebaseerd op resultaten van gerandomiseerde en gecontroleerde trials (RCT's). Deze belangrijke onderzoeken informeren behandelaar en patiënt over de kansen op gunstige behandelresultaten en over de risico's van bijwerkingen.

- Uit onderzoek is echter gebleken dat met name kleine RCT's waarin geen of zelfs een nadelig effect van nieuwe interventies gevonden wordt een relatief grote kans hebben om ongepubliceerd te blijven, hetgeen leidt tot publicatiebias en overschatting van de werkzaamheid van een interventie. Dat is ongewenst.

- De beste manier om mogelijke publicatiebias te identificeren en de nadelige effecten hiervan te reduceren, is het registreren van RCT's vanaf hun startdatum in een prospectief voor iedereen toegankelijk trialregister. Andere belangrijke drijfveren voor een dergelijk register zijn het voorkómen van dubbel researchwerk (en financiering daarvan) en het informeren van patiënten.

- De ontwikkelingen rond het oprichten van een prospectief Nederlands trialregister door het Dutch Cochrane Centre zijn in volle gang, hetgeen niet alleen belangrijk is voor onderzoekers en patiënten, maar ook voor subsidiegevers en redacteuren van medisch-wetenschappelijke tijdschriften.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Dutch Cochrane Centre, Postbus 22.660, 1100 DD Amsterdam.

Mw.drs.L.Hooft, epidemioloog; hr.dr.R.J.M.P.Scholten, arts-epidemioloog.

Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden.

Hr.prof.dr.W.J.J.Assendelft, huisarts-epidemioloog.

ZonMw, Den Haag.

Mw.dr.H.L.Hoeksema, beleidsmedewerker.

Contact mw.drs.L.Hooft (l.hooft@amc.uva.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties