Syndroom van Ogilvie als bijwerking van clozapine

Klinische praktijk
Gijsbert J. de Bruin
Dirk J. Bac
Eugène P. van Puijenbroek
Johan M. van der Klooster
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B437
Abstract

Samenvatting

Clozapine is een antipsychoticum dat gebruikt wordt bij de behandeling van therapieresistente schizofrenie. Veelvoorkomende bijwerkingen zijn maag-darmklachten (bij meer dan 10% van de patiënten), waaronder obstipatie. Wij beschrijven een 28-jarige schizofrene man die tijdens het gebruik van clozapine last kreeg van obstipatie en een opgezette buik gedurende enkele weken. Hij werd acuut opgenomen met een door clozapine geïnduceerd ogilvie-syndroom (acute pseudo-obstructie door een disbalans in de autonome regulatie van de darmtonus). In verband met septische shock en multiorgaanfalen was behandeling op de intensivecareafdeling noodzakelijk. Colonoscopie toonde een ernstige ischemische colitis zonder aanwijzingen voor obstructie of perforatie. Omdat conservatieve behandeling met klysma’s, prokinetica en antibiotica onvoldoende effectief bleek, voegden wij het cholinergicum neostigmine aan de behandeling toe. Hierna verbeterde het beeld en was chirurgische interventie niet noodzakelijk. Deze casus illustreert dat bij patiënten die clozapine gebruiken verminderde darmmotiliteit een ernstig probleem kan zijn en dat dit kan leiden tot levensbedreigende complicaties.

Auteursinformatie

Sint Franciscus Gasthuis, afd. Intensive Care, Rotterdam.

Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam.

Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten: dr. D.J. Bac, maag-darm-leverarts (thans: Ziekenhuis Gelderse Vallei, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Ede).

Afd. Intensive Care: drs. J.M. van der Klooster, internist-intensivist.

Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, ‘s-Hertogenbosch.

Dr. E.P. van Puijenbroek, huisarts.

Contact drs. J.M. van der Klooster (intensivist@xs4all.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 10 juni 2009

Ook interessant

Reacties