Het Ogilvie-syndroom

Bolle buik na sectio caesarea

Klinische praktijk
Mytra Zareian
Boudewijn R. Toorenvliet
Jeroen Kaijser
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3012
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Acute pseudo-obstructie van het colon – ook wel het Ogilvie-syndroom genoemd – is een zeldzaam ziektebeeld in de obstetrie. Het syndroom wordt vaker gezien na een sectio caesarea dan na een vaginale partus.

Casus

Wij beschrijven de casus van een 38-jarige primigravida bij wie het Ogilvie-syndroom optrad in het kraambed na een secundaire sectio caesarea. Ondanks conservatieve maatregelen was er sprake van een caecumdilatatie van ruim 12 cm en was een hemicolectomie noodzakelijk vanwege een dreigende caecumperforatie.

Conclusie

Het Ogilvie-syndroom is potentieel levensbedreigend, zeker wanneer een darmperforatie optreedt. Tijdige diagnostiek en behandeling zijn essentieel om ernstige morbiditeit te voorkómen.

Auteursinformatie

Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam. Afd. Gynaecologie en Verloskunde: drs. M. Zareian, anios gynaecologie; dr. J. Kaijser, gynaecoloog. Afd. Chirurgie: dr. B.R. Toorenvliet, chirurg.

Contact M. Zareian (mytra_z@hotmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Drs. J.W. van der Sluijs, radioloog (Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam), beoordeelde de radiologische beelden.

Auteur Belangenverstrengeling
Mytra Zareian ICMJE-formulier
Boudewijn R. Toorenvliet ICMJE-formulier
Jeroen Kaijser ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties