Eosinofiele colitis door clozapine

Klinische praktijk
Annemieke W. de Raad
Nynke C. Siegersma
Pieter C. Clahsen
Carla Hagestein-de Bruijn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3620
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Clozapine is een antipsychoticum dat wordt voorgeschreven wanneer er sprake is van onacceptabele extrapiramidale bijwerkingen van andere antipsychotica of bij therapieresistentie. Echter, clozapine is een middel dat zelf ook ernstige bijwerkingen heeft, zoals granulocytopenie en agranulocytose.

Casus

Een 40-jarige man bekend wegens schizofrenie, presenteerde zich met hevige diarree en eosinofilie in het perifere bloedbeeld, ontstaan 2 weken na het starten van clozapine. Histopathologisch onderzoek toonde een eosinofiele colitis. Na het staken van clozapine verdwenen de symptomen volledig.

Conclusie

Eosinofiele colitis is een zeldzame bijwerking van clozapinegebruik. Deze diagnose is alleen te stellen door middel van een scopie met biopten, waardoor de aandoening vaak niet wordt onderkend. De exacte pathofysiologie achter deze eosinofiele colitis is niet bekend.

Auteursinformatie

Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, afd. Psychiatrie, Amsterdam.

Drs. A.W. de Raad, anios psychiatrie.

Medisch Centrum Haaglanden, Den Haag.

Afd. Interne Geneeskunde: drs. N.C. Siegersma, anios interne geneeskunde.

Afd. Pathologie: dr. P.C. Clahsen, patholoog.

Afd. Psychiatrie: dr. C. Hagestein-de Bruijn, psychiater.

Contact drs. A.W. de Raad (annemiekederaad@gmail.com)

Verantwoording

De eerste twee auteurs droegen evenveel bij aan dit artikel.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 20 juli 2011

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties