Symptomen ovariumcarcinoom minder aspecifiek dan gedacht

Opinie
Anca C. Ansink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B4

In de leerboeken Gynaecologie wordt ons voorgehouden dat het ovariumcarcinoom een ‘silent killer’ is. Dit zou komen doordat de belangrijkste symptomen van deze aandoening, een opgezette buik en een moeizame stoelgang, nogal aspecifiek zijn. Recent hebben collegae in het Britse Oxford echter laten zien dat de symptomen van patiënten met een ovariumcarcinoom specifieker zijn dan wat ons traditioneel geleerd wordt.1 In een prospectieve studie onderzochten zij de screenende anamnese voor patiënten met buikklachten. Hun resultaten zijn goed bruikbaar in de dagelijkse praktijk. Er zijn in dit onderzoek namelijk enkele sleutelsymptomen geïdentificeerd die snel naar de diagnose ‘ovariumcarcinoom’ kunnen leiden.

De diagnose ‘ovariumcarcinoom’ wordt meestal pas in een vergevorderd stadium van de ziekte gesteld. Slechts de helft van alle vrouwen met ovariumcarcinoom wordt direct naar een gynaecoloog verwezen; de andere helft komt daar via een omweg terecht.2 Dat is jammer, want er valt nog veel te verbeteren aan de…

Auteursinformatie

Erasmus MC-Daniel den Hoed, Oncologisch Centrum, Rotterdam.

Contact Dr. A.C. Ansink, gynaecologisch oncoloog (a.ansink@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 14 augustus 2008

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties