Suïcidegedachten bij 5% mantelzorgers dementerenden

Nienke Fleuren
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:C3464

Meerdere mantelzorgers van Nederlandse dementiepatiënten hebben in een onderzoek aangegeven weleens te denken aan zelfmoord of zelfbeschadiging. Het gaat om 9 van de 192 ondervraagde familieleden van evenzoveel demente ouderen (Int J Geriatr Psychiatry. 2017; online 5 april).

Karlijn Joling en collega’s (VUmc) deden eerder onderzoek naar de invloed van familiebijeenkomsten op psychiatrische stoornissen bij mantelzorgers van dementiepatiënten. In deze family-meetings(FAME)-studie vonden zij geen significant verschil tussen de interventie- en controlegroep. Nu zochten zij in de FAME-data naar de prevalentie van suïcidale gedachten bij de deelnemende mantelzorgers, meest partners (94%). Bij aanvang van de studie was hun familielid thuiswonend, gemiddeld 75 jaar oud en had hij of zij gemiddeld 1,1 jaar tevoren de diagnose ‘dementie’ gekregen. Op basis van een screening hadden de mantelzorgers geen klinisch significante depressie of angststoornis (dit was een exclusiecriterium).

Gedurende 2 jaar herhaalden de onderzoekers de screening iedere 3 maanden, waarbij 2 op de 5 mantelzorgers bij ten minste 1 meting symptomen hadden van een ernstige depressie. Van hen dacht 12% herhaaldelijk aan zelfbeschadiging, zelfmoord of een doodswens. Dit gebeurde meestal in het tweede jaar.

Mantelzorgers met dergelijke gedachten verschilden significant van niet-suïcidale lotgenoten: zij hadden ernstigere symptomen van depressie en angst, voelden zich ongelukkiger en eenzamer en ervaarden minder controle, minder steun van familieleden en meer gezondheidsproblemen.

Joling et al. vonden geen verband tussen suïcidaliteit bij de mantelzorger en opname in een verpleeghuis of overlijden van de patiënt. Dit komt wellicht door de relatief kleine steekproef en de geringe cognitieve beperkingen van de patiënten bij aanvang van de studie (gemiddelde MMSE-score 21,6 uit 30). Zij pleiten dan ook voor een langer durend onderzoek naar de momenten waarop mantelzorgers extra aandacht nodig hebben.

Gerelateerde artikelen

Reacties