Dokter, heeft mijn moeder dementie?

Klinische praktijk
Philip Scheltens
Freek Gillissen
Femke H. Bouwman
Wiesje M. van der Flier
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D2086
Abstract

Samenvatting

  • Het Nederlandse zorgmodel kent getrapte diagnostiek in de eerste, tweede en derde lijn. Voor de diagnostiek van dementie kan de patiënt terecht bij achtereenvolgens de huisarts, een van de 100 geheugenpoliklinieken en ten slotte een van de 4 academische Alzheimercentra.
  • De diagnostiek van dementie is beschreven in de zorgstandaard ‘Dementie’, de NHG-standaard ‘Dementie’ en de multidisciplinaire richtlijn ‘Diagnostiek dementie’.
  • De meeste patiënten zullen slechts een deel van deze keten hoeven te doorlopen voordat een adequate diagnose wordt gesteld en gepaste zorg ingezet kan worden.
  • Er zijn recentelijk nieuwe, gevalideerde instrumenten gekomen voor de diagnostiek van dementie, waaronder de ‘Amsterdam instrumental activities of daily living’(A-IADL)-schaal, biomarkers in liquor en de mediale-temporale-atrofie(MTA)-schaal voor de beoordeling van MRI-scans.
  • Het is mogelijk het individuele risico op dementie te schatten aan de hand van de MMSE-score, MRI-scans en de uitslagen van het liquoronderzoek.
Auteursinformatie

VU medisch centrum, afd. Neurologie en Alzheimercentrum, Amsterdam.

Prof.dr. Ph. Scheltens en dr. F.H. Bouwman, neurologen; F. Gillissen, verpleegkundig consulent dementie; prof.dr. W.M. van der Flier, neuropsycholoog-epidemioloog.

Contact prof.dr. Ph. Scheltens (p.scheltens@vumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Philip Scheltens ICMJE-formulier
Freek Gillissen ICMJE-formulier
Femke H. Bouwman ICMJE-formulier
Wiesje M. van der Flier ICMJE-formulier
Heeft mijn moeder dementie?
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Dementie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties