De prevalentie bij ouderen van de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie en dementie bij de ziekte van Parkinson; het ERGO-onderzoek

Onderzoek
A. Ott
M.M.B. Breteler
E.B. Birkenhäger-Gillesse
F. van Harskamp
I. de Koning
A. Hofman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:200-5
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoek naar de prevalentie van dementie en subtypen van dementie in de algemene bevolking van 55 jaar en ouder.

Opzet

Dwarsdoorsnede-bevolkingsonderzoek.

Plaats

De wijk Ommoord, Rotterdam.

Methode

Van juli 1989 tot juli 1993 werden 7528 deelnemers aan het ‘Erasmus Rotterdam gezondheid en ouderen’ (ERGO)-onderzoek, in leeftijd variërend van 55 tot 106 jaar, gescreend op cognitieve stoornissen met behulp van de ‘Mini-mental state examination’ en de ‘Geriatric mental state schedule, community version’. Personen met een positieve screeningsuitslag werden uitgebreid aanvullend onderzocht op dementie.

Resultaten

De prevalentie van dementie was 6,3, variërend van 0,4 bij 55-59-jarigen tot 43,2 in de leeftijdscategorie van 95 jaar en ouder. Tussen de 60 en 85 jaar verdubbelde de prevalentie per 5 jaar leeftijdstoename. ‘Ziekte van Alzheimer’ was de meest frequente subdiagnose (72), gevolgd door ‘vasculaire dementie’ (16) en ‘dementie bij de ziekte van Parkinson’ (6).

Conclusie

De prevalentie van dementie steeg exponentieel met de leeftijd bij 55-plussers. Ruim eenderde van de 85-plussers in de algemene bevolking lijdt aan een dementiesyndroom. Bijna driekwart van alle personen met dementie had de ziekte van Alzheimer. Als men deze prevalentiecijfers als uitgangspunt neemt, lijden in Nederland naar schatting 160.000 personen van 55 jaar en ouder aan dementie.

Auteursinformatie

Erasmus Universiteit, Instituut Epidemiologie en Biostatistiek, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam.

A.Ott en mw.dr.M.M.B.Breteler, artsen-epidemiologen; mw.I.de Koning, neuropsycholoog (tevens: Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, afd. Neurologie, Rotterdam); prof.dr.A.Hofman, arts-epidemioloog.

Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg, Rijnmond Noord Oost, Rotterdam.

Mw.E.B.Birkenhäger-Gillesse. Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, afd. Neurologie, Rotterdam.

F.van Harskamp, neuroloog.

Contact A.Ott

Verantwoording

Namens de ERGO-onderzoekgroep, verder bestaande uit: mw.J.G.van der Bom, dr.M.L.Bots, mw.ir.J.H.den Breeijen, ing.A.M.de Bruijn, mw.M.C.de Bruijne, dr.H.Burger, dr.J.J.Claus, P.L.A.van Daele, mw.dr.I.Dielemans, mw.dr.C.M.van Duijn, mw.drs.J.M.Geleijnse, prof.dr.D.E.Grobbee, dr.A.W.Hoes, prof.dr.P.T.V.M.de Jong, mw.C.C.W.Klaver, C.E.D.H.de Laet, mw.dr.L.J.Launer, mw.ir.L.I.Mennen, A.Mosterd, mw.dr.E.Odding, H.Pleumeekers, dr.H.A.P.Pols, R.S.Ramrattan, mw.ir.C.T.M.van Rossum, M.C.de Rijk, dr.R.P.Stolk, dr.J.R.Vingerling, mw.M.C.Visser, mw.dr.J.C.M.Witteman, R.C.W.Wolfs.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties