Succesvol behandelen van astma bij kinderen: 10 tips

Klinische praktijk
Paul Brand
Johan de Jongste
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5500
Abstract

In een serie artikelen in de rubriek Stand van zaken worden de huidige kennis en recente inzichten over een onderwerp samengevat in enkele praktische tips.

Astma is de meest voorkomende chronische ziekte bij kinderen. De aandoening kan in principe effectief behandeld worden met inhalatiecorticosteroïden (ICS). Toch houden veel kinderen last van hun astma ondanks een behandeling met ICS. Dat kan worden voorkómen door het volgen van de volgende 10 tips. De eerste 2 gaan over het stellen van de juiste diagnose; klachten die blijven bestaan ondanks gebruik van ICS kunnen namelijk ook duiden op een onjuiste diagnose. Er is dan geen sprake van astma, maar de klachten hebben een andere oorzaak, bijvoorbeeld hardnekkig hoesten bij bovensteluchtweginfecties.

Tip 1 Stel de diagnose op basis van vooral de anamnese

Piepen is het kernsymptoom van astma bij kinderen, ongeacht de leeftijd. Kinderen die alleen hoesten maar nooit piepen hebben geen astma; ICS en…

Auteursinformatie

Isala klinieken, Amalia kinderafdeling, Zwolle.

Erasmus Medisch Centrum/Sophia kinderziekenhuis, afd. Kinderlongziekten, Rotterdam.

Prof.dr. J.C. de Jongste, kinderarts-pulmonoloog.

Contact prof.dr. P.L.P. Brand (p.l.p.brand@isala.nl)

Verantwoording

De huisartsen Hans Bueving, Frank Oldenhof en Ivo Smeele gaven commentaar op een eerdere versie van dit manuscript.
Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 9 januari 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Paul Brand ICMJE-formulier
Johan de Jongste ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Praktische tips
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties