Een aanzet tot betere begeleiding en behandeling?

Subtypering van diabetes type 2

Handen die de letters van diabetes omhoog houden
Johan Huizing
Bruce H.R. Wolffenbuttel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7267
Abstract

Samenvatting

  • Al jaren wordt getracht om de heterogeniteit van diabetes type 2 beter in kaart te brengen.
  • Recentelijk zijn verschillende manieren van subtypering van diabetes type 2 gepubliceerd. De meeste aandacht gaat naar een onderverdeling in 5 subtypen, vlak na het stellen van de diagnose. Twee van deze subtypen worden gekenmerkt door insulinedeficiëntie; circa de helft van deze patiënten moet relatief vroeg beginnen met insuline. Eén subtype wordt gekenmerkt door ernstige insulineresistentie en een verhoogd risico op nierschade en niet-alcoholische leverziekte.
  • Subtypering kan leiden tot beter inzicht in de pathofysiologische achtergronden bij een specifiek individu, tot een beter onderbouwde aanpassing van de leefstijl, een betere inschatting van het risico op late complicaties en persoonsgerichte medicamenteuze behandeling.
  • Er is ook meer aandacht voor specifieke factoren die de individuele respons op medicatie beïnvloeden, zoals geslacht, leeftijd en relatief lichaamsgewicht.
  • Het is te hopen dat deze ontwikkelingen in de nabije toekomst leiden tot een beter op het individu gerichte begeleiding en behandeling van diabetes type 2.
Auteursinformatie

Onderzoeksbureau Johan Huizing, Roden: drs. J. Huizing, andragoloog; Universiteit van Groningen-UMC Groningen, afd. Interne Geneeskunde, Groningen: em.prof.dr. B.H.R. Wolffenbuttel, internist-endocrinoloog.

Contact B.H.R. Wolffenbuttel (bwo@umcg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Johan Huizing ICMJE-formulier
Bruce H.R. Wolffenbuttel ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties