Sublinguale immunotherapie bij kinderen met astma of rinoconjunctivitis: onvoldoende evidence door matige kwaliteit van de verrichte studies; een systematisch literatuuroverzicht

Onderzoek
S.B.E.A. Hoeks
H. de Groot
M.O. Hoekstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:261-8
Abstract

Samenvatting

Doel

Nagaan wat de gepubliceerde evidence is voor effectiviteit en veiligheid van sublinguale immunotherapie (SLIT) als curatieve behandeling voor allergieën bij kinderen.

Opzet

Systematische review.

Methode

Alle dubbelblinde, gerandomiseerde en placebogecontroleerde studies (DBRPCT’s) naar SLIT bij kinderen met astma of rinoconjunctivitis uit Medline, Embase en Cochrane Central Register of Controlled Trials werden geïncludeerd. Tevens werden de literatuurlijsten van de gevonden artikelen doorzocht. De geselecteerde studies werden beoordeeld op kwaliteit en de verschillende uitkomstmaten werden vergeleken.

Resultaten

Er werden 13 DBRPCT’s naar SLIT bij kinderen geïncludeerd: 5 studies bij kinderen met een huisstofmijtallergie en 8 bij kinderen met een graspollenallergie. De variatie in uitkomstmaten bleek groot en uit de kwalitatieve analyse bleek dat er een aantal methodologische bezwaren was tegen deze studies. Er bleek na behandeling met SLIT vooral een subjectieve verbetering van de klachten te zijn, zonder dat deze door objectieve uitkomstmaten vastgesteld kon worden. Positieve resultaten betreffende de effectiviteit van SLIT bleken in de meeste studies voort te komen uit significante verschillen binnen de interventiegroep vóór en na de behandeling. SLIT was voor kinderen in de geteste doseringen een veilige behandeling.

Conclusie

Op grond van de methodologische beperkingen van alle studies konden de door de auteurs beschreven gunstige effecten van SLIT bij de behandeling van kinderen met astma of rinoconjunctivitis niet worden onderbouwd. Wel bleek dat SLIT voor kinderen in de geteste doseringen een veilige behandeling was.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:261-8

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, locatie Wilhelmina Kinderziekenhuis, Centrum voor Kinderallergologie, Postbus 85.090, 3508 AB Utrecht.

Mw.S.B.E.A.Hoeks, arts in opleiding tot kinderarts; hr.dr.M.O.Hoekstra, kinderarts-allergoloog.

Erasmus MC-Centrum, afd. Allergologie, Rotterdam.

Hr.dr.H.de Groot, allergoloog.

Contact hr.dr.M.O.Hoekstra (m.o.hoekstra@umcutrecht.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties