Sublinguale immunotherapie bij kinderen met allergische rinitis in de huisartsenpraktijk*

Onderzoek
Cindy M.A. de Bot
Heleen Moed
Marjolein Y. Berger
Esther Röder
Wim C.J. Hop
Hans de Groot
Johan C. de Jongste
Roy Gerth van Wijk
Patrick J.E. Bindels
Johannes (Hans) C. van der Wouden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4583
Abstract

Rectificatie

Op dit artikel is de volgende verbetering gekomen:
Er is belangenverstrengeling gemeld.

 

Samenvatting

Doel

Nagaan of sublinguale immunotherapie met huisstofmijtallergeen werkzaam en veilig is bij kinderen en jongvolwassenen met allergische rinitis.

Opzet

Gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie.

Methode

Kinderen van 6-18 jaar (n = 251) met allergische rinitis op basis van huisstofmijt uit de huisartsenpraktijk werden gerandomiseerd en kregen sublinguale immunotherapie of placebo gedurende 2 jaar. Ze hielden symptomen, medicatiegebruik en bijwerkingen bij. De primaire uitkomstmaat was de gemiddelde somscore van 4 neussymptomen (schaal: 0-12) tijdens de herfst, na 2 jaar behandelen.

Resultaten

De gemiddelde neussymptoomscore na 2 jaar behandelen toonde geen verschil tussen sublinguale immunotherapie en placebo. De gemiddelde score in de sublinguale immunotherapie-groep was 2,26 (SD: 1,84) versus 2,02 (SD: 1,67) in de placebogroep (p = 0,08). Er waren geen statistisch significante verschillen in secundaire uitkomstmaten, ook niet in de subgroepanalyses. Het aantal gerapporteerde bijwerkingen in beide groepen verschilde evenmin.

Conclusie

Sublinguale immunotherapie met huisstofmijtallergeen was niet effectiever dan placebo bij kinderen met allergische rinitis uit de huisartsenpraktijk. De behandeling was veilig.

Auteursinformatie

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in Pediatric Allergy and Immunology (2012;23:150-8) met als titel ‘Sublingual immunotherapy not effective in house dust mite-allergic children in primary care’. Afgedrukt met toestemming. Medline

Erasmus MC, Rotterdam

Afd. Allergologie: dr. E. Röder, arts-onderzoeker; prof.dr R. Gerth van Wijk, allergoloog.

Afd. Biostatistiek: dr. W.C.J. Hop, statisticus.

Reinier de Graaf Groep, afd. Kinderallergologie, Delft.

Dr. H. de Groot, MD, allergoloog.

Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis, afd. Kinderlongziekten, Rotterdam.

Prof.dr. J.C. de Jongste, kinderlongarts.

Contact dr. H. Moed (h.moed@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: dit onderzoek werd gefinancierd door Artu Biologicals.
Aanvaard op 25 januari 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Cindy M.A. de Bot ICMJE-formulier
Heleen Moed ICMJE-formulier
Marjolein Y. Berger ICMJE-formulier
Esther Röder ICMJE-formulier
Wim C.J. Hop ICMJE-formulier
Hans de Groot ICMJE-formulier
Johan C. de Jongste ICMJE-formulier
Roy Gerth van Wijk ICMJE-formulier
Patrick J.E. Bindels ICMJE-formulier
Johannes (Hans) C. van der Wouden ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties