Sublinguale immunotherapie bij kinderen met allergische rinitis in de huisartsenpraktijk*
Open

Onderzoek
15-08-2012
Cindy M.A. de Bot, Heleen Moed, Marjolein Y. Berger, Esther Röder, Wim C.J. Hop, Hans de Groot, Johan C. de Jongste, Roy Gerth van Wijk, Patrick J.E. Bindels en Johannes (Hans) C. van der Wouden
 
Op dit artikel is de volgende verbetering gekomen:
Er is belangenverstrengeling gemeld.
 

Doel

Nagaan of sublinguale immunotherapie met huisstofmijtallergeen werkzaam en veilig is bij kinderen en jongvolwassenen met allergische rinitis.

Opzet

Gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie.

Methode

Kinderen van 6-18 jaar (n = 251) met allergische rinitis op basis van huisstofmijt uit de huisartsenpraktijk werden gerandomiseerd en kregen sublinguale immunotherapie of placebo gedurende 2 jaar. Ze hielden symptomen, medicatiegebruik en bijwerkingen bij. De primaire uitkomstmaat was de gemiddelde somscore van 4 neussymptomen (schaal: 0-12) tijdens de herfst, na 2 jaar behandelen.

Resultaten

De gemiddelde neussymptoomscore na 2 jaar behandelen toonde geen verschil tussen sublinguale immunotherapie en placebo. De gemiddelde score in de sublinguale immunotherapie-groep was 2,26 (SD: 1,84) versus 2,02 (SD: 1,67) in de placebogroep (p = 0,08). Er waren geen statistisch significante verschillen in secundaire uitkomstmaten, ook niet in de subgroepanalyses. Het aantal gerapporteerde bijwerkingen in beide groepen verschilde evenmin.

Conclusie

Sublinguale immunotherapie met huisstofmijtallergeen was niet effectiever dan placebo bij kinderen met allergische rinitis uit de huisartsenpraktijk. De behandeling was veilig.