Samenvatting van de standaard 'Allergische en niet-allergische rhinitis' (eerste herziening) van het Nederlands Huisartsen Genootschap

Klinische praktijk
J.A.M. van Balen
M.M. Verduijn
A.P.E. Sachs
M.Y. Berger
P.L.B.J. Lucassen
Tj. Wiersma
A.N. Goudswaard
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2261-5
Abstract

Samenvatting

De NHG-standaard ‘Allergische en niet-allergische rhinitis’ is herzien op grond van de ontwikkelingen van de laatste jaren. De belangrijkste wijzigingen zijn:

- Allergeenwerende matrashoezen worden alleen nog geadviseerd bij patiënten die ondanks medicatie en andere huisstofmijtwerende maatregelen ernstige rinitisklachten houden, alsmede bij patiënten die tevens astma hebben.

- De indicatie voor gebruik van een corticosteroïdneusspray is verbreed.

- Er is meer bewijs voor de werkzaamheid van een neusspray met een antihistaminicum.

- De indicatie voor cromoglicaten is ingeperkt.

Twee belangrijke onopgeloste discussiepunten bij de revisie van de standaard waren de plaatsbepaling van sublinguale immunotherapie en de relatie tussen astma en allergische rinitis.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2261-5

Auteursinformatie

Nederlands Huisartsen Genootschap, afd. Richtlijnontwikkeling en Wetenschap, Postbus 3231, 3502 GE Utrecht.

Mw.J.A.M.van Balen, mw.M.M.Verduijn, hr.dr.A.P.E.Sachs (tevens: Universitair Medisch Centrum Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Utrecht), mw.dr.M.Y.Berger (tevens: Erasmus MC, Rotterdam), hr.dr.P.L.B.J.Lucassen (tevens: Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen), hr.dr.Tj.Wiersma en hr.dr.A.N.Goudswaard, huisartsen.

Contact mw.J.A.M.van Balen (j.vanbalen@nhg.org)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties