De keerzijde van het feest

Studeren in het buitenland

Opinie
Michèle van Vugt
Gabor E. Linthorst
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D3258
Abstract

Alle Nederlandse medische faculteiten stimuleren studenten om in de bachelor- of masterfase een deel van het onderwijsprogramma in het buitenland te volgen. Dit wordt zelfs zo belangrijk gevonden dat ‘internationalisering’ als apart item wordt bevraagd in de ‘Nationale studenten enquête’. De resultaten van deze jaarlijkse enquête vormen de belangrijkste pijler van de Elsevier -ranglijst van beste studies, die door de rectoren van universiteiten en door de raden van bestuur van de umc’s met veel interesse wordt gevolgd.

Reislust

Met internationalisering-gerelateerd onderwijs proberen universiteiten de studenten kennis te laten maken met de gezondheidszorg elders in de wereld en met andere culturen. De mogelijkheid om onderwijs te volgen in het buitenland is tevens een alternatieve manier om de diversiteit in de opleiding te bevorderen. Dit alles natuurlijk met de verwachting dat de student zich hierdoor kan ontplooien tot een goed opgeleide arts.

Overigens zijn er weinig ‘harde’ gegevens die aantonen dat deelname…

Auteursinformatie

Contact Amsterdam UMC, locatie AMC-UvA, afd. Inwendige Geneeskunde: prof.dr. M. van Vugt, internist-infectioloog; dr. G.E. Linthorst, internist-endocrinoloog en hoofd bacheloropleiding geneeskunde (g.e.linthorst@amc.uva.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Michèle van Vugt ICMJE-formulier
Gabor E. Linthorst ICMJE-formulier
Latente tuberculose-infectie na coschap
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties