Internationalisering van het medisch onderwijs

Perspectief
G.D. Majoor
S.C. Willemstein
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:100-2

‘Medisch toerisme’ is een veel gehoorde geringschattende omschrijving van internationale mobiliteit van studenten geneeskunde. Maar internationalisering behelst meer dan uitzending van studenten naar het buitenland en kan meer vruchten afwerpen dan wat exotische kiekjes voor het fotoalbum van de mobiele student. In dit artikel gaan wij in op de verbetering van de kwaliteit van de arts door internationalisering, de wijzen waarop vorm kan worden gegeven aan internationalisering, de problemen die zich daarbij voordoen en mogelijke oplossingen daarvoor.

Het proces van internationalisering

Voor velen is internationalisering een vaag begrip. Zij wensen een klip-en-klare omschrijving van ‘de geïnternationaliseerde instelling voor hoger onderwijs’ om vervolgens te kunnen bepalen hoe deze ‘status internationalis’ zo efficiënt mogelijk kan worden verworven. Internationalisering is echter een proces en geen eindtoestand. Het proces is erop gericht om afgestudeerden beter voor te bereiden.op het functioneren in een steeds meer internationaal georiënteerde samenleving.1 Daarbij kan er bijvoorbeeld in de…

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit Limburg, faculteit der Geneeskunde, Postbus 616, 6200 MD Maastricht.

Dr.G.D.Majoor, coördinator internationalisering.

Erasmus Universiteit, faculteit der Geneeskunde, Rotterdam.

Dr.S.C.Willemstein, beleidsmedewerker internationalisering.

Contact dr.G.D.Majoor

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties