Medisch onderwijs in Nederland: weinig aandacht voor culturele diversiteit van patiënten

Perspectief
J.C.M. van Wieringen
M.A. Kijlstra
T.W.J. Schulpen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:815-9
Abstract

Samenvatting

Doel

Nagaan in hoeverre de faculteiten geneeskunde van de 8 Nederlandse universiteiten in de artsenopleiding aandacht besteden aan culturele diversiteit.

Opzet

Interviews.

Methode

In de periode januari-juni 2001 werden interviews afgenomen bij 76 personen aan de faculteiten: beleidsmakers, docenten en studenten.

Resultaten

In de medische opleiding werd weinig aandacht besteed aan het feit dat men als arts met een multiculturele samenleving te maken krijgt. Alleen de opleidingen geneeskunde van de Vrije Universiteit en van Nijmegen hadden een blok over dit onderwerp in de verplichte leerstof opgenomen. Bij de andere faculteiten werd gestreefd naar een meer geïntegreerde behandeling van het onderwerp, maar vooralsnog hing het vooral van de interesse van de individuele docenten en van de keuzen van de medisch studenten af of er kennis werd vergaard over culturele diversiteit (specifieke ziektebeelden bij verschillende etnische groepen, verschillen in opvattingen over ziekte en gezondheid en mogelijkheden om communicatieproblemen op te lossen).

Conclusie

Aan de faculteiten geneeskunde van de 8 Nederlandse universiteiten wordt in de artsenopleiding weinig aandacht besteed aan culturele diversiteit. Aanbevolen wordt om een landelijke aanpak te realiseren via een interfacultaire werkgroep en om goed onderwijsmateriaal over deze onderwerpen te ontwikkelen.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum, Centre for Migration and Child Health, Postbus 85.090, 3508 AB Utrecht.

Mw.drs.J.C.M.van Wieringen, epidemioloog; mw.drs.M.A.Kijlstra, cultureel antropoloog; prof.dr.T.W.J.Schulpen, kinderarts.

Contact prof.dr.T.W.J.Schulpen (t.schulpen@wkz.azu.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties