Interculturalisatie van het medisch onderwijs in Nederland

Opinie
S.W.J. Lamberts
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:789-92
Abstract

Zie ook de artikelen op bl. 806 en 815.

Het aantal allochtonen in de Nederlandse samenleving zal in de komende jaren toenemen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek verwacht dat er in 2010 in Nederland 2 miljoen niet-westerse allochtonen wonen.1 In 2000 waren dit er nog 1,4 miljoen. Het aantal allochtonen dat in het buitenland geboren is (de zogenaamde eerste generatie) groeit van 0,9 miljoen in 2000 naar 1,2 miljoen in 2010. Dit komt vooral door asielmigratie, gezinsvorming en -hereniging. De tweede generatie (allochtonen die in Nederland zijn geboren) groeit van 0,5 miljoen naar 0,8 miljoen in 2010. De tweede generatie neemt relatief sterk toe doordat niet-westerse allochtone vrouwen over het algemeen meer kinderen krijgen dan autochtone vrouwen.

redenen voor ‘interculturalisatie’ van de zorg

Tijdens de themamiddag ‘Internationale migratie uit wetenschappelijk zicht’, op 17 juni 2002 en georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, werd…

Auteursinformatie

Erasmus Medisch Centrum, afd. Inwendige Geneeskunde, Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

Contact Prof.dr.S.W.J.Lamberts, internist (lamberts@inw3.azr.nl)

Ook interessant

Reacties