Kwaliteitszorg in het medisch onderwijs; belangrijke rol voor studenten en grote betekenis van eindtermen

Perspectief
J.A. Smal
H.A.P. Wolfhagen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:324-7

Inleiding

Met kwaliteitszorg in het onderwijs bedoelen wij de systematische en structurele aandacht voor de handhaving en verbetering van de kwaliteit van de opleiding. Externe kwaliteitszorg wordt van buitenaf georganiseerd met inschakelen van externe deskundigen, bijvoorbeeld in de vorm van visitatiecommissies. Interne kwaliteitszorg wordt door de instelling of de faculteit zelf gedaan.

De medische opleidingen in Nederland hebben te maken met beide vormen van kwaliteitszorg: alle faculteiten evalueren zelf hun onderwijs regelmatig en in 1991 zijn alle faculteiten gevisiteerd.1-3 Beide vormen van kwaliteitszorg komen dichter bij elkaar doordat de visitatiecommissies de resultaten van interne kwaliteitszorg als uitgangspunt nemen bij hun beoordeling. De externe kwaliteitszorg wordt wel opgevat als het verlengde van de interne.4

Een tweede onderscheid bij kwaliteitszorg is de aandacht voor de kwaliteit van het product dan wel van het proces: product- versus procesevaluatie. In de gangbare evaluatie van het onderwijs lag de nadruk vooral op het…

Auteursinformatie

Universiteit Utrecht, faculteit Geneeskunde, afd. Onderwijs en Onderzoek, Postbus 80.030, 3508 TA Utrecht.

Dr.J.A.Smal, psycholoog.

Rijksuniversiteit Limburg, faculteit Geneeskunde, vakgroep Onderwijsontwikkeling en -research, Maastricht.

Mw.dr.H.A.P.Wolfhagen, onderwijskundige.

Contact dr.J.A.Smal

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties