Eindtermen voor de universitaire artsopleiding: 'Raamplan 1994 artsopleiding'

Perspectief
E. Schadé
T.D. Sminia
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:30-5

Zie ook het artikel op bl. 35.

In het recentelijk verschenen ‘Raamplan 1994 artsopleiding’ (hierna te noemen ‘Raamplan’) worden de eindtermen van de artsopleiding beschreven. Deze zijn een logisch vervolg op het in 1990 verschenen eindrapport over het ‘Beleidsgericht onderzoek naar de co-assistentschappen’. In dit artikel worden eerst de achtergronden geschetst waartegen het Raamplan tot stand is gekomen. Vervolgens worden de verschillende onderdelen van het Raamplan, te weten het profiel van de arts aan het eind van de artsopleiding, de algemene eindtermen, ‘problemen als uitgangspunt voor onderwijs’ en de disciplinegebonden eindtermen omschreven. Kort wordt ingegaan op de mogelijkheden voor toetsing van deze eindtermen en op een nog te ontwikkelen systeem voor onderwijskundige professionalisering van docenten. De vraag hoe nu verder te gaan staat centraal in de beschouwing.

Daar de meeste medische studenten thans vrouwen zijn, gebruiken wij in dit artikel de persoonsaanduiding van de vrouwelijke vorm, waarmee dan ook mannelijke…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam, Meibergdreef 15, 1105 AZ Amsterdam.

Prof.dr.E.Schadé, huisarts.

Vrije Universiteit, faculteit der Geneeskunde, Amsterdam.

Prof.dr.T.D.Sminia, histoloog.

Contact prof.dr.E.Schadé

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties