Infectiepreventie en arbeidsongeschiktheidsverzekering voor studenten geneeskunde

Perspectief
C.B.T. Rietmeijer
C.R.L. Boot
C.A.M. Rietmeijer
P. Vonk
F.J. Meijman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2877-81
Abstract

Samenvatting

Doel

Inzicht te verkrijgen in de gerapporteerde vaccinatiegraad tegen hepatitis B en de infectiepreventie bij stages in hiv-endemische gebieden van studenten geneeskunde in Nederland. Voorts het in kaart brengen van de bereidheid van de Nederlandse geneeskundefaculteiten om te komen tot een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor geneeskundestudenten.

Opzet

Literatuuronderzoek en vragenlijstonderzoek.

Methode

Alle 8 geneeskundefaculteiten werden in 2003 schriftelijk benaderd met een vragenlijst. In juli 2005 werden de antwoorden middels een telefonische vragenronde geactualiseerd. De antwoorden op de vragenlijst werden gespiegeld aan de internationale literatuur, die systematisch was gezocht in PubMed, Web of Science en Picarta, tot en met maart 2005.

Resultaten

De gerapporteerde vaccinatiegraad tegen hepatitis B wisselde internationaal. Infectiepreventie bij stages in hiv-endemische gebieden liet veel te wensen over. Het bestaan van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor studenten vanaf hun klinische stages werd met name in de Verenigde Staten beschreven, maar gegevens over deelname en kosten ontbraken. In Nederland waren er in 2003 wat betreft de hepatitis B-vaccinatie grote verschillen tussen de faculteiten. In 2005 echter werd de implementatie van een nieuw landelijk protocol voor hepatitis B-vaccinatie door alle faculteiten gerapporteerd. Aan de veiligheid rond stages naar hiv-endemische gebieden werden aan de meeste faculteiten in 2005 hogere eisen gesteld dan in 2003 en verstrekking van gratis postexpositieprofylaxe tegen hiv-infectie vond vaker plaats. Individuele voorbereiding op deze stages gebeurde niet altijd en overal. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor studenten vanaf hun klinische stages werd door geen enkele medische faculteit nagestreefd.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2877-81

Auteursinformatie

Universiteit van Amsterdam, Bureau Studentenartsen, Oude Turfmarkt 151, 1012 GC Amsterdam.

Hr.C.B.T.Rietmeijer, hr.P.Vonk en hr.prof.dr.F.J.Meijman (tevens: VU Medisch Centrum, afd. Metamedica, Amsterdam), huisartsen; mw.dr.C.R.L.Boot, gezondheidswetenschapper.

Denver Public Health Department en University of Colorado Health Sciences Center, Denver, CO, VS.

Hr.prof.dr.C.A.M.Rietmeijer, sociaal geneeskundige.

Contact hr.C.B.T.Rietmeijer (c.b.t.rietmeijer@uva.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties