Stoppen met TNF-α-blokkers bij reumatoïde artritis?*

Onderzoek
03-04-2019
Martijn A.H. Oude Voshaar‡

Samenvatting

Doel

Evalueren of het stoppen van de behandeling met tumornecrosefactor(TNF)-α-blokkers bij patiënten met reumatoïde artritis die een stabiele, lage ziekteactiviteit hebben, kosteneffectief is.

Opzet

Kosteneffectiviteitsanalyse.

Methoden

Wij gebruikten gegevens van de landelijke ‘Potential optimalisation of (expediency) and effectiveness of TNF-blockers’(POET)-trial (NL2965), en de niet-parametrische ‘bootstrap’-techniek om de incrementele kosteneffectiviteitsratio en het bijbehorende 95%-betrouwbaarheidsinterval te schatten voor het stoppen van de behandeling met TNF-α-blokkers ten opzichte van het voortzetten ervan. Vervolgens bepaalden we de netto monetaire waarde van het stoppen van de behandeling ten opzichte van het voortzetten ervan voor verschillende ‘willingness to accept’(WTA)-drempelwaarden.

Resultaten

Een patiënt die stopt met de behandeling met TNF-α-blokkers bespaart de maatschappij jaarlijks gemiddeld € 7133 (95%-BI: 6071-8234) , maar verliest gemiddeld 0,022 ‘quality-adjusted life years’ (QALY’s) (95%-BI: 0,002-0,040). Wanneer de maatschappij bereid zou zijn om een bedrag ≤ € 200.000 te accepteren om 1 QALY in te leveren, dan is de kans dat het stoppen van de behandeling met TNF-α-blokkers kosteneffectief is groter dan 90%. Wanneer de maatschappij echter pas bij een bedrag > € 800.000 bereid zou zijn om 1 QALY in te leveren, dan is het voortzetten van de behandeling kosteneffectief (p > 0,90).

Conclusie

Het stoppen van de behandeling met TNF-α-blokkers bij patiënten met reumatoïde artritis die een stabiele, lage ziekteactiviteit hebben, gaat gepaard met een aanzienlijke kostenbesparing en met slechts een gering gezondheidsverlies.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing