Beleidsmatige beslissingen vanuit maatschappelijk perspectief: lokale of nationale waardering voor gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven niet noodzakelijk

Opinie
E. Buskens
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:1553-5
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 1574.

Elders in dit nummer betogen Lamers et al. dat de tijd die men leeft gewogen kan worden naar de ervaren gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, en wel op basis van nationale dan wel lokale sociaal-culturele waarderingen.1 Het artikel beschrijft een daartoe ontwikkelde beknopte vragenlijst die kwaliteit van leven indeelt in 5 domeinen, te weten: mobiliteit, zelfzorg, dagelijkse activiteiten, pijn en stemming, met ieder drie niveaus. Voor deze zogenaamde ‘Euro-quality of life, five dimensions’(EQ-5D)-vragenlijst hebben de onderzoekers getracht een Nederlands tarievensysteem te bepalen. Theoretisch biedt het concept van de voor kwaliteit gecorrigeerde levensjaren (‘quality adjusted life years’; QALY’s) de beleidsmaker grote voordelen, bijvoorbeeld als keuzen in het kader van het verstrekkingenpakket beargumenteerd moeten worden. Immers, ongeacht de aandoening die men tracht te voorkomen (door screening en preventie) of tracht te doen genezen (door diagnostiek en behandeling), geldt dat er één simpele uitkomstmaat beschikbaar is…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Hr.dr.E.Buskens, arts.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties