Kwaliteit van leven meten in economische evaluaties: het Nederlands EQ-5D-tarief

Onderzoek
L.M. Lamers
P.F.M. Stalmeier
J. McDonnell
P.F.M. Krabbe
J.J. van Busschbach
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:1574-8
Abstract

Samenvatting

Doel

Het laten waarderen van EQ-5D-gezondheidstoestanden door een algemeen, Nederlands publiek. EQ-5D is een gestandaardiseerde vragenlijst die wordt gebruikt om kwaliteit van leven te meten ten behoeve van economische evaluaties.

Opzet

Descriptief.

Methode

Een steekproef van 309 personen uit Rotterdam en omstreken werd gevraagd 17 EQ-5D-gezondheidstoestanden te waarderen met de ‘time-trade-off’-methode. Op de waarderingen van deze 17 toestanden werd regressieanalyse toegepast. Met de geschatte regressiecoëfficiënten, die tezamen het zogenaamde Nederlandse tarief vormen, kunnen waarderingen worden bepaald voor alle mogelijke EQ-5D-gezondheidstoestanden. Deze waarderingen geven de relatieve wenselijkheid weer van gezondheidstoestanden op een schaal lopend van 0 (dood) tot 1 (volledige gezondheid). Maatschappelijke waarderingen zijn nodig om levensjaren te corrigeren voor kwaliteit van leven.

Resultaten

Van 298 personen werden complete gegevens verkregen. Zij waren representatief voor de Nederlandse bevolking wat betreft leeftijd, geslacht en ervaren gezondheid, maar waren iets hoger opgeleid. Het geschatte Nederlandse EQ-5D-tarief liet zien dat de respondenten het meeste gewicht toekenden aan (het voorkómen van) pijn en angstig of somber zijn, gevolgd door mobiliteit, zelfzorg en het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Het Nederlandse EQ-5D-tarief week af van het Britse tarief dat tot op heden in Nederlandse economische evaluatiestudies wordt gehanteerd. Vergeleken met Britten gaven Nederlanders een groter gewicht aan angstig of somber zijn en een kleiner gewicht aan de andere dimensies.

Conclusie

De waardering van gezondheidstoestanden door de representatieve Nederlandse onderzoeksgroep was anders dan de waardering waarmee nu wordt gerekend in Nederlandse economische evaluatiestudies.

Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:1574-8

Auteursinformatie

Erasmus MC, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam.

Afd. Medische Psychologie en Psychotherapie: hr.dr.J.J.van Busschbach, senior-onderzoeker (tevens: Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong, Halsteren).

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Medical Technology Assessment, Nijmegen.

Hr.dr.P.F.M.Stalmeier, senior-onderzoeker (tevens: Radiotherapeutisch Samenwerkingsverband Arnhem-Nijmegen (Radian), locatie St Radboud, Nijmegen); hr.dr.P.F.M.Krabbe, psycholoog en methodoloog.

Contact Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg: mw.dr.L.M.Lamers, methodoloog en senior-onderzoeker; hr.drs.J.McDonnell, statisticus (l.lamers@erasmusmc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties