Onderzoek naar de waardering van de QALY

Hoeveel mag een gewonnen levensjaar kosten?

Klinische praktijk
Paul F. van Gils
Casper G. Schoemaker
Johan J. Polder
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6507
Abstract

Samenvatting

  • De stijgende zorguitgaven dwingen beleidsmakers tot moeilijke keuzes in het verzekeringspakket.

  • Om rationele keuzes te maken moet er naast inzicht in de kosten van de zorg ook inzicht zijn in de waarde van de gezondheid die die zorg oplevert.

  • Gezondheidseconomen hebben de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar de waarde die mensen aan gezondheid toekennen.

  • Gezondheid vertegenwoordigt een grote maatschappelijke waarde die moeilijk uit te drukken is in concrete geldbedragen.

  • Een extra levensjaar in goede gezondheid (‘quality-adjusted life year’, QALY) lijkt mensen gemiddeld minstens 50.000 euro waard te zijn.

  • Er is op dit terrein nog veel methodiekontwikkeling nodig, zodat onderzoeksresultaten meer uniform zijn en beter kunnen worden vergeleken. Artsen en beleidsmakers krijgen zo meer inzicht in de waarde van gezondheid.

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Centrum Voeding, Preventie en Zorg, afd. Kwaliteit van Zorg en Gezondheidseconomie: dr. P.F. van Gils, onderzoeker.

Centrum Gezondheid en Maatschappij, afd. Verkenningen, Zorg en Preventie: dr. C.G. Schoemaker, onderzoeker.

Prof.dr. J.J. Polder, econoom.

Contactpersoon: dr. P.F. van Gils (paul.van.gils@rivm.nl).

Contact Universiteit van Tilburg, dep. Tranzo (paul.van.gils@rivm.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard 29 september 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Paul F. van Gils ICMJE-formulier
Casper G. Schoemaker ICMJE-formulier
Johan J. Polder ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Methodologie van onderzoek
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties