Stikstofmonoxyde ter bestrijding van pulmonale hypertensie bij een zuigeling na cardiochirurgie wegens septumdefect

Klinische praktijk
B.J. Gesink-van der Veer
M.G. Hazekamp
A.J. de Beaufort
B. Stolk
W.A. Helbing
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:2502-6
Abstract

Samenvatting

Een 5 maanden oude vrouwelijke zuigeling met Down-syndroom onderging een operatie ter correctie van een compleet atrioventriculair septumdefect en een open ductus arteriosus Botalli. Het postoperatieve beloop werd gecompliceerd door levensbedreigende pulmonale hypertensieve crises, waarbij behandeling met conventionele vaatverwijdende medicatie geen baat had. Het toedienen van stikstofmonoxyde via de luchtwegen leidde tot zeer snelle daling van de pulmonale bloeddruk en verbetering van de hemodynamiek en oxygenatie zonder nadelige neveneffecten. Gedurende 4 dagen werd de NO-toediening gecontinueerd, waarbij de hoogste concentratie van het gas gedurende 12 h 20 ppm bedroeg. Tijdens de rest van de opname deden zich geen complicaties voor en patiënt kon op de 23e postoperatieve dag in goede toestand naar huis worden ontslagen.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Afd. Anesthesiologie: mw.G.J.Gesink-van der Veer, anesthesioloog.

Afd. Thoraxchirurgie: M.G.Hazekamp, cardiopulmonaal chirurg; B.Stolk, intensivist-internist.

Afd. Kindergeneeskunde: A.J.de Beaufort, kinderarts-neonatoloog; W.A.Helbing, kindercardioloog.

Contact mw.B.J.Gesink-van der Veer

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties