Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:2286-8

Vergadering gehouden op 22 april 1995 te Leiden

J.Pelzer, F.Geisler en S.de Lange (Maastricht), Het gebruik van remifentanil tijdens en na coronairchirurgie

Remifentanil is een nieuw, ultra kort werkend opioïd met een analgetische potentie van 30 maal die van alfentanil,1 en een eliminatie-halfwaardetijd van circa 8 tot 11 min;2 het wordt snel gemetaboliseerd door niet-specifieke esterasen in bloed en weefsel.

Om de perioperatieve geschiktheid van remifentanil als analgeticum voor coronairchirurgie te evalueren, deden wij een dubbelblind, gerandomiseerd onderzoek met 3 remifentanildoseringen (1, 1,5 en 2 µgkgmin). In de postoperatieve fase kregen alle patiënten remifentanil 1 µgkgmin. Om een…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, pa Ziekenhuis de Weezenlanden, 8011 JW Zwolle. Dr.J.Damen. secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties