Inhalatie van stikstofmonoxide bij pasgeborenen met pulmonale hypertensie

Klinische praktijk
A.J. de Beaufort
H.M.J. Slot
F. van Bel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:123-7
Abstract

Samenvatting

Stikstofmonoxide (NO) is een belangrijke endogene vasodilaterende stof.

NO wordt geproduceerd in de endotheelcel en veroorzaakt vasodilatatie door relaxatie van de gladde spiercel.

NO-inhalatie heeft inmiddels een plaats in de behandeling van pulmonale hypertensie bij de pasgeborene, een klinisch syndroom dat een hoge morbiditeit en sterfte kent.

Inhalatie van NO veroorzaakt specifieke pulmonale vaatverwijding; als gevolg van de binding van NO aan hemoglobine is er geen systemische bloeddrukdaling.

NO-inhalatie is inmiddels toegepast bij zuigelingen met pulmonale hypertensie die samenhangt met longhypoplasie, meconiumaspiratie, infantiel respiratoir ‘distress’-syndroom bij surfactanstekort en pneumonie/sepsis.

Literatuurgegevens en eigen ervaringen met NO-inhalatie tonen een verbetering van de arteriële zuurstofspanning en een afname van het aantal noodzakelijke behandelingen met extracorporele membraanoxygenatie, maar geen reductie in sterfte.

Toxiciteit van NO(-inhalatie) bij pasgeborenen is tot nu niet beschreven.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Neonatologie, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

A.J.de Beaufort, kinderarts-neonatoloog.

Emma Kinderziekenhuis/Academisch Medisch Centrum, afd. Neonatologie, Amsterdam.

Mw.H.M.J.Slot, kinderarts-neonatoloog.

Wilhelmina Kinderziekenhuis, afd. Neonatologie, Utrecht.

Prof.dr.F.van Bel, neonatoloog.

Contact A.J.de Beaufort

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties