Therapeutische inhalatie van stikstofmonoxyde bij patiënten met pulmonale hypertensie

Opinie
G.J. Scheffer
J.J. de Lange
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:2477-9

Zie ook de artikelen op bl. 2473, 2500 en 2502.

Een door acetylcholine geïnduceerde relaxatie van de vaatwand blijkt alleen tot stand te kunnen komen bij intact endotheel. Klaarblijkelijk wordt in de endotheelcel een stof gevormd, die tot relaxatie van de vaatwand leidt. Deze stof wordt dan ook wel ‘endothelium-derived relaxing factor’ (EDRF) genoemd.1

Al 20 jaar worden in de kliniek farmaca als nitroprusside, nitroglycerine en andere nitrovasodilatantia gebruikt bij de behandeling van acute hypertensie of voor de inductie van een geleide hypotensie. De werking van deze farmaca berust op het feit dat ze alle tot de vorming van stikstofmonoxyde (NO) leiden.2 Thans is duidelijk geworden dat EDRF identiek is aan NO.3 Een toename van het intracellulaire calcium leidt tot produktie van NO uit L-arginine. NO diffundeert vanuit de endotheelcel naar de gladde spiercel van de vaatwand, alwaar het guanylaatcyclase wordt geactiveerd, wat resulteert in de…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, afd. Anesthesiologie, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

Dr.G.J.Scheffer en prof.dr.J.J.de Lange, anesthesiologen.

Contact prof.dr.J.J.de Lange

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties