Stiekem een alcoholonderzoek doen?

Perspectief
A.C. (Aart) Hendriks
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D6129

Vraag

Mag ik zonder toestemming van de patiënt een alcoholonderzoek afnemen?

Casus

U bent als arts behandelaar van een 38-jarige patiënt met ‘algehele malaise’. De patiënt heeft zowel lichamelijke als psychische klachten. De stemmingsklachten van de patiënt hangen mogelijk samen met zijn recente vechtscheiding. Maar is die scheiding ook een voldoende verklaring voor zijn fysieke klachten, waaronder hartkloppingen, maagklachten en een hoge bloeddruk? U sluit een onderliggend alcoholprobleem niet uit, maar de patiënt ontkent stellig iedere vorm van alcoholgebruik. Om de diagnose te kunnen stellen overweegt u een bloedbepaling uit te voeren. Nu heeft u gehoord dat er inmiddels nieuwe biomarkers zijn – in het bijzonder fosfatidylethanol (PEth) – waarmee chronisch alcoholmisbruik met een onderscheidend vermogen van 93% kan worden aangetoond.1 U vraagt zich af of u dat onderzoek eventueel ‘stiekem’ mag laten uitvoeren, al dan niet als een bloedbepaling voor eigen gebruik of als vorm van protocollair onderzoek…

Auteursinformatie

Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, departement Publiekrecht, Leiden: prof.mr.dr. A.C. Hendriks, jurist.

Contact A.C. Hendriks

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
A.C. (Aart) Hendriks ICMJE-formulier
Biomarkers voor alcoholgebruik
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde

Gerelateerde artikelen

Reacties