Wet verplichte ggz biedt meer mogelijkheden om zwangeren te begeleiden

Een foetus.
A.C. (Aart) Hendriks
Mirjam J.P. Sombroek-van Doorm
Martine C. de Vries
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6790
Abstract

Samenvatting

Vrouwen met een ernstige psychische aandoening kunnen een zwangerschapswens hebben. In sommige situaties is zwangerschap echter onwenselijk of nadelig gelet op de belangen van het toekomstige kind. Deze bijdrage onderzoekt de juridische mogelijkheden voor artsen om vrouwen met een ernstige psychische stoornis bij te staan en om zo nodig gedwongen somatische of psychiatrische zorg toe te passen. De recente Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg biedt artsen meer mogelijkheden tot in te grijpen dan daarvoor kon.

Auteursinformatie

Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Leiden. Afd. Publiekrecht: prof. mr. dr. A.C. Hendriks, jurist; Instituut voor Privaatrecht: mr. dr. drs. M.J.P. Sombroek-van Doorm, jurist. LUMC, Willem Alexander Kinderziekenhuis, Leiden: prof. dr. M.C. de Vries, kinderarts.

Contact A.C. Hendriks (a.c.hendriks@law.leidenuniv.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
A.C. (Aart) Hendriks Niet beschikbaar
Mirjam J.P. Sombroek-van Doorm ICMJE-formulier
Martine C. de Vries ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties