Vragen van een arts buiten de hulpvraag om

‘Mag ik het met u hebben over …?’

Perspectief
A.C. (Aart) Hendriks
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5845

U ziet bij uw patiënte xanthelasmata (vetbultjes). U overweegt haar te vragen of ze haar cholesterolconcentratie in het bloed weet. Uw aarzeling om het wel of niet te vragen heeft te maken met het feit dat ze een andersoortige hulpvraag heeft en een eventueel te hoge cholesterolconcentratie voor haar vergaande niet-medische gevolgen kan hebben, bijvoorbeeld bij het afsluiten van verzekeringen en het aangaan van een hypotheek. Mag u met uw patiënte toch het gesprek aangaan over haar cholesterolconcentratie?

Juridische achtergrond

Juridisch lijkt het zo duidelijk: de patiënt is volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (Wgbo) de opdrachtgever van de arts.1 Op grond van deze wet bepaalt de patiënt met welke hulpvraag hij zich richt tot een arts. De arts neemt als goed hulpverlener op basis van de hulpvraag een anamnese af, doet lichamelijk en eventueel aanvullend onderzoek, en komt dan tot een behandelvoorstel. Over dit voorstel voeren de…

Auteursinformatie

Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, departement Publiekrecht, Leiden: prof.mr.dr. A.C. Hendriks, jurist.

Contact A.C. Hendriks (a.c.hendriks@law.leidenuniv.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Juridische vragen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties